მთავარი

საქართველოს ბაზრისთვის შექმნილი კომპანია ადკ ჯგუფი და ა.შ

რაც შეეხება მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის თვალსაზრისით მიღებულ გადაწყვეტილებებს, სემეკის თავმჯდომარემ აღნიშნა

კომპანიის შესახებ

რას ვაკეთებთ
ADK Solutions-ი წარმოადგენს ჰოლდინგს, რომელიც ფარავს ბიზნესის დივერსიფიცირებულ სფეროებს როგორც შვილობილი და აფილირებული, ასევე SPV კომპანიების მეშვეობით.
ვინ ვართ ჩვენ?
ჩვენი მიზანია, შევქმნათ, განვავითაროთ და ვმართოთ მდგრადი, ზრდაზე ორიენტირებული ბიზნეს სუბიექტები გამოცდილების სხვადასხვა სფეროში, ისეთ განვითარებად ბაზრებზე, როგორებიცაა საქართველო და მისი მეზობელი ქვეყნები. ამისათვის, ჰოლდინგი იყენებს ცენტრალური საკუთრების მიდგომას, დეცენტრალიზებული მართვის პრაქტიკით.

ჩვენი კომპანიები